tirsdag 16. august 2011

Ukens lovsang: Our God

Chris Tomlin

Water You turned into wine
Open the eyes of the blind
There's no one like You
None like You
Into the darkness You shine
Out of the ashes we rise
There's no one like You
None like You

Our God is greater, our God is stronger
God You are higher than any other
Our God is Healer, awesome and power
Our God, Our God...

And if Our God is for us, then who could ever stop us
And if our God is with us, then what can stand against?

Ja, vi møter utfordringer as we go. Det er faktisk en del av livet enten vi liker det eller ikke. Men vet du hva - vi skal ikke gi de utfordringene for mye oppmerksomhet! De tar nok plass som de er.. Jeg tror det er en stor kraft i det å velge å gi Gud ære og løfte blikket mot Han midt i det vi møter. Er du med på å heller fokusere på hvor stor Gud er, og hva Han kan gjøre?

Greater.. Vår Gud er større enn de utfordringene du møter. Å skulle begynne å prøve å sette ord på hvor stor Gud er funker dårlig. Har prøvd å beskrive det før, men når det kommer til stykket er det indescribable. Fører det at Gud er så stor også til at det er vanskelig å forstå, og knytte opp mot de utfordringene vi møter i vår hverdag? Ja, det kan det gjøre. Men be om at Gud skal vise deg mer av sin storhet i din hverdag, og la det at Gud er større enn det du møter få være en sannhet du taler ut! Our God is greater!

Stronger.. Vår Gud er sterkere enn de utfordringene du møter. Gud er den samme i går, i dag og til evig tid. Han står igjennom alt! Det vil si at han er mye sterkere enn de problemene og utfordringene du møter. De er bare midlertidig, selv om det ikke føles sånn der og da. De kommer og går, Gud er sterkere enn de og Han står stødig gjennom alt!

There's no one like You. Jeg liker denne setningen! #1 fordi det er sant. Det er ingen som Gud! #2 fordi det er en kraft i å si det ut. Når vi velger å si "det er ingen som Deg" midt i det vi møter, så tar vi kraften bort fra djevelen og det han prøver å kaste over livene våre. Og da må det vike. Vi setter Gud over det, og gir Han den æren Han fortjener. None like You!

Our God is for us.. Visste du at Gud er for deg? Han er for deg! Han heier på deg. Han har planer for deg større enn du kan drømme om. Han skapte deg på skremmende og underfullt vis. Han gir deg akkurat det du trenger for å møte det du står i. Han har lyst til at du skal lykkes, på alle områder. Han gav sin egen sønn for deg. Hvis du gjør det til sannheter i livet ditt, tenk da på det..who could ever stop us?

Our God is with us.. Gud er med deg. Har du hørt historien om "Fotsporene"? Gud har sagt at han er med oss gjennom alt vi går i, og Guds løfter står fast. Han er større enn det du møter. Han går foran deg, og Han går sammen med deg. Han vet hva som kommer rundt neste sving, og gir deg akkurat det du trenger for å møte det. I Ham trenger vi ikke kjempe i vår egen kraft. Hvis du gjør det også til sannheter i livet ditt, tenk da på det..what could stand against?

Dette er en mektig sang, og jeg tror det er en veldig stor kraft i i synge den ut, og proklamere disse sannhetene, uansett! Men du må velge å gjøre det. Det er ikke sikkert vi alltid klarer å tro på det selv engang, men til og med da: velg å synge det ut! Det gjør noe med deg.
Velg å løfte blikket og fokuset bort fra utfordringene, og ta kraften bort fra de!

God You are higher than any other!

Ønsker du blekke til sangen kan du følge denne linken

Ingen kommentarer: