torsdag 2. desember 2010

Guds perspektiv

Har du merket hvor fort det er å få sitt eget lille perspektiv på livet, fordi vi henger oss opp i alt som skjer der og da? Vi har spørsmål til alt, og følelser rundt alt. Spesielt hvis det er en vanskelig greie som skjer, så tar det alt fokus, og alt av drømmer og tanker om hva Guds plan for en er blir litt innsnevret. Det er fort å miste troen og håpet på at det kan skje. Her har jeg vært mange ganger, og da ser jeg ofte ikke lengre enn min egen nese..

Men hva gjør vi i de periodene? Hvordan unngår vi å "bli fanget" i vårt eget lille perspektiv? Her bruker jeg rett og slett å be Gud om minne meg på, og hvis meg, Hans perspektiv på ting.

"Gud, hvor høye Dine tanker er,
hvor veldig summen av dem!"
Salme 139:17

Hvis det er en noe som ikke går som planlagt er det lett å henge seg opp i det, jeg vet det kjempe godt! Jeg skulle en gang holde et lovsangsseminar, som jeg rett og slett følte ikke gikk bra, og det ble en kjip greie. Tanker som "kanskje jeg er på helt feil sted" kom snikende. Men da måtte jeg stoppe opp litt. Hvis du et øyeblikk tar fokuset bort fra denne tingen- ser du da hvor mye bra du får stå i og være med på?? Det gjorde jeg.. Det er helt utrolig hva vi får være med på, helt uten å gjøre oss fortjent til det, men bare av nåde!

Vi må prøve å løfte blikket bort fra de tingene som forstyrrer. Da er det lettere å se hvor stort alt som skjer faktisk er. Be Gud vise deg Hans perspektiv på ting, som er lengre og høyere enn vi kan tenke oss! Og klarer vi å se det perspektivet som er litt større en vårt eget, er det lettere å gå videre gjennom de litt utfordrende periodene.

I need You to show me Your ways
I need You to let me see things with Your eyes
I need a bigger perspective
So that I can understand that there is a reason
And keep going forward through it all

Ingen kommentarer: